MODLITWA DO ŚW. FLORIANA 


Św. Florjanie, miej ten dom w obronie, niechaj płomieniem od ognia nie chłonie! 

Taki napis, a także figurę świętego umieszczali na swych kamienicach mieszkańcy dawnego Krakowa. 

Modlili się: Św. Florianie broń nas i strzeż od ognia nieszczęsnego i piekielnego, 

rozpal ogień miłości i dobroci przez Chrystusa Pana Naszego. Amen 

a także Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, 

daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów.


Florian – Imię to wywodzi się z języka łacińskiego od imienia Florus i zostało utworzone przy pomocy przyrostka – ianus. 

Zatem Florianus początkowo oznaczał kogoś, kto należał do Florusa. 

Z gramatycznego punktu widzenia Florianus pochodzi od przymiotnika florus, flora, florum, 

a użyte w funkcji nazwy własnej znaczy tyle, co kwitnący. 

W tym imieniu mieści się pierwiastek radości i życia.


 Tak się składa, że w kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Floriana jest u mieszczone na początku maja (aktualnie 4 maja), 

kiedy to zaczyna rozwijać się przyroda i kwitną kwiaty. Niektórzy w etymologii tego imienia dopatrują się 

też pierwiastka wody, zawsze koniecznej dla życia roślin. 

W Polsce imię to pojawiło się w XII wieku wraz z kultem św. Floriana, który się rozwinął w związku z otrzymaniem 

w 1184 roku przez Kraków części relikwii Świętego. W XIII wieku uległo pewnemu przekształceniu

 i przybrało formę Tworian. A. Briikner uważał, że przeróbki tej dokonano w celu uczynienia tegoż imienia zrozumiałym dla Polaków.

 Jednak nie sposób podać faktycznych przyczyn, dlaczego u nas mieszano imię Florian i Tworzyjan. 

Obok męskiej formy tego imienia istnieje jego żeński odpowiednik Floriana lub jego zdrobnienie Florka. 

 Odpowiedniki obcojęzyczne: łac.Florianus; ang., niem. Florian; fr. Florien. 

Imię to rzadko pojawia się w wykazach hagiograficznych.W VIII wieku po całej środkowej Europie rozpowszechnił się kult św. Floriana. 

 Nie ma jednak żadnych źródeł potwierdzających historyczność osoby i wydarzeń z jego życia. 

To, co dziś wiemy o św. Florianie, jest oparte na dziele pt. Passio Floriani, które częściowo nosi znamiona legendy. 

Po dokładnym przebadaniu okazało się, że pewne partie dzieła mogą być legendą, a pewne można uznać za historyczne,

 tzn. opisujące konkretne wydarzenia, które miały miejsce w życiu, ale legenda tak się zrosła z faktami, 

że dziś nie sposób oddzielić jedno od drugiego.