Członkowie

Zarząd

Prezes : Mizerski Grzegorz tel. 668 446 244
Wiceprezes : Matyja Grzegorz tel. 530 262 298
Wiceprezes : Radosz Bogusław tel. 508 383 550
Naczelnik : Gzieło Andrzej tel. 502 455 327
Z-ca naczelnika : Labocha Paweł tel. 698 382 966
Sekretarz : Jarosz Jakub tel. 503 346 706
Skarbnik : Cacoń Bogusława tel. 513 952 769
Gospodarz : Jaksender Paweł tel. 515 979 016
Kronikarz : Musiał Kamil tel. 502 186 055
Komisja rewizyjna
Członkowie honorowi
Członkowie
Członkowie MDP
Członkowie Orkiestry